زخم

 

 

 

 

 

مایه های بی رنگی

 

رنگ دانه های غربت

 

خواب های سبک دیوانگی

 

بوی رفتن می دهد

 

با خوشه ای انگور

 

وحید53

/ 9 نظر / 34 بازدید
انسان

[دست]خوابهای سبک دیوانگی[گل]

رها خانوم

زندگی زیباست اگرچه سخت است میدانم نمی شود معنا کرد ... زندگی زیباست اگرچه سخت است جاده ای است هموار ... اگرچه پرپیچ و خم است دفتری است کوچک اگرچه پر معناست آسمانی است آبی اگرچه گاهی بارانی خاطراتش زیباست اگرچه پر معماست و در آخر ... دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد

علی

عااالی بودوخوشمزه

بهار

ممنون که به وبم سرزدی بازم بیا[لبخند]

آمد

مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت ....

انسان

لطفا بیاین وبم[هورا]

سمانه

من با این انگورها کلی خاطره دارم ..