داستانک 2

  • کم کم که عادتش شد خودش را به خوش دلی زد سیب زردی را گاز زد با پوست   چندشش شد    ولی ادامه داد بدمزه ای عادتش شده بود وهمه چیز کوفتش می شد تا مرد.
/ 0 نظر / 6 بازدید