بازی

 
 
 
 
 
همه می دانند که بازی ست
 
 
این بازی را خودت به پا کردی
 
 
وجمعیتی، مبهوت تماشای تو
 
 
 می دانی نتیجه اش چیست و ما
 
 
چه می کنیم ، بگردان که گردانده تویی.
 
 
 
 
 
/ 4 نظر / 23 بازدید
متیرا

بازیچه ی روزگاری شدیم که فقط به سازخودمیزد!!

حورا

جواب سلام را که نمی دانی اما باشه اشکال نداره بازی اینکه چه کسی بازی میکنی به بازی می گیرند یا باز می دهند گاهی در نقش تماشاچی گاهی در نقش بازی دهنده همانگونه که اخرش معلوم شد که تخم مرغ اول بوده یا مرغ ؟

شادی

الهم عجل لولیک الفرج.

پرچین خاطره

از برگمهر پرسیدند.(( کارها به کوشش است یا قضا؟ )) جواب داد: (( کوشش قضا راسبب است.))