واژه

 

 

وقتی  قبول نمی کندهر چقدر دلیل

 

بیاوری توضیح بدهی واژه کم می آوری. 

 

نمی خواهد بفهمد. و اگر بخواهد بشنود، تا 

 

نگاه کنی ، خیلی خوب متوجه می شود.

 

 

/ 6 نظر / 23 بازدید
پویا

عشق دانشکده ی تجربه ی انسان هاست گرچه چندی ست پر از طفل دبستان شده است غلامرضا طریقی[گل]

زرین قلم

روز اول که سرشتند ز گل پیکرشان, سنگی اندر گلشان بود,همان شد دلشان.

پرچین خاطره

کسی رو که خوابه میشه بیدار کرد ولی کسی رو که خودشو زده به خواب، نه