کاسبی که شهردار شد(داستانک 3)

درشهری دور

روزی که شهردار نبود

عاشق بود

خانواده ای داشت ودوستانی

شهردار که شد

همه چیز راباخت

چابلوسان راباور کرد

دوستان را پراکنده

دیگر آدم قبلی نبود

از مرزهای راستی گذشت

مرد وبا مرده ها دم خور بود

/ 3 نظر / 6 بازدید
عاطفه

گاه باید به دور خود تنهایی تنید ... گاه باید پشت کرد به آرزوهای اجباری ... چرا که ظرف وجودت برای این آرزوها کم است ... گاه باید خواست و نشد ... گاه باید ... ماند تا نباخت...

س

در شهری نزدیک یک عاشق واقعی وجود داشت ! اما یک نفر دیگر به او حسودی میکرد. او خود را مدعی عاشقی نشان داد تا بلکه همه فکر کنند که راست میگوید. تا اینکه او جای عاشق واقعی را گرفت. اکنون همه میدانیم که او عاشق نبود. -------------- مرسی که به وبلاگم سر زدید . لینکتون کردم. راستی اون شعر مال خودم نبود . اسم شاعر رو نوشته بودم. فعلا.

ناله باران

. . آنقدر ملموس بود گویی با این ادم زندگی می کنم مرسی ....زیبا می نویسید