نمایان

 

 

 سعی  داشت  آنچه که نیست

 

برای خودش بسازد. می خواست از من 

 

واقعیش دور شود  اما  آنچه هست نمایان تر

 

می شد.

 

 

 

/ 14 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حوا

غروب جمعه را دوست دارم به خاطر دلتنگی ات ... که آرام آرام سرت را روی شانه ام می گذارد.

فرنگیس

وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست. وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید. وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست. وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید. وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید. وقتی یکی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است. وقتی یکی را دوست دارید، ھر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید. وقتی یکی را دوست دارید، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است. وقتی یکی را دوست دارید، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید. وقتی یکی را دوست دارید، به علایق او بیشتر از علایق خود اھمیت می دھید. وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید از خواسته ھای خود برای شادی او بگذرید. وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به ھر کاری بزنید. وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید به ھر جایی بروید که فقط او در کنارتان باشد. وقتی یکی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید. وقتی یکی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود. وقتی یکی را دوست دارید، با موفقیت و محبوب

سحر

هَمیشـِـــه آز آمَدن “ن” بَر سر “کَلـــِـــــمآت” می تَرســـَــم نَــ دآشتـــَـن تُو… نـَـ بُودَنـــ تُو… نـَـ مآندَن تُو… کآش آیــن بآر حدآقل “دلِ وآژه” برآیــَــم مــی سُوخت و خَبــَر میــــدآد آز “نـَـ رفتــــن” تُـــــــــــــــو ...

انسان

[دست]خوب اومدی

مات خدا

سلام اعتراف میکنم پستاتون خاصه،خب نمیدونم دقیقا چجوری توصیف کنم...ولی هر چی بودن دوسشون داشتم.بدون اجازه لینک شدین،بازم سرمیزنم بدون دعوت(!)... درپناه حق

پرچین خاطره

گاهی باید از خود دور شد و از دور بهش نگاه کرد تا بهتر بشه دیدش؛

حورا

شعاری حرف زدن هنریست که از عهده هر کسی ساخته نیست

مات خدا

پــــروردگار مـــــن حـــس وجـــودت در کــــنارم قلــــبم را به حدی رســــاند که "بی قــــــــراری" در آن معنایی نــــــدارد ....