نمک

دارد

خوب می شود

اما زخمی بودنش

هر روز

تازه تر می شود

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
طلا

این حال و روز منه

فرح

داغ دل ادمو تازه کردی [ناراحت]

فاطمه

چ بدن زخمای همیشه تازه:(

لاکپشت

بعضی زخم ها هست که هر روز باید روشونو باز کنی و نمک بپاشی تا یادت نره که سراغ بعضی آدما نباید رفت ، ” نباید ” !

پروین

خوب شدن زخم ها توهمی بیش نیست توهمی که با اولین نیش خاطره ها چون حبابی می ترکد و آنچه جلوی چشم پدیدار میشود همان زخم کهنه است که باز هم سرباز کرده