نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩۱/٤/٤

‎  کفش هایش راپوشیده بود تا برود عادت کرده بود شاید جایی برای رفتن نداشت یا مرده بود با اولین رفتنش یا آخرین نرفتنش جسد متحرک پوسید ه اش تکانکی ... شاید هم رفت وسط راه ماند همیشه وابسته و ترسو بود می ترسید ازهم که هست بدتر شود.

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS