نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩٢/٥/٢۱

کودکی   امیدوار کشید

با خانه ای که دود در دود کش داشت

کودکی که از درونش

وحشت نداشت

بزرگ می شد

آدم بود

دروغ نمی گفت

نقاشی های خوب  می کشی

وبدی را

پشت سفیدی پنهان نمی کرد

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS