نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩٢/٤/۳۱

چه خوب گفته اند

آخرین دوا داغ کردن است

کندن

کشتن

اما این زخم

دوایش

بی اعتنایی

بریدن

فراموش کردن

مردن

پاد زهر

این زخم عمیق

سالهاست

به قیمت

کشتن کودک قشنگ درون

دروغ،مکر ،خیانت

این زشتی ها

زخم رابهبود نمی بخشد

فراموش می کند

عشق فراموش شده را

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS