نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩٢/٢/٢٩

 

 
آغاز که می کنی
 
خرج دارد و درآمدت
 
نمی دهد
 
کفاف این همه تکرار را
 
 
می رسی
 
از خواب رویایی
 
به هیجان نداری
 
دیگر آن
 
غنودن در آغوش احساس
 
رسیده است
 
به زبری میانه ی زندگی
 
 
دور که می زند
 
زمانه ی تکرار
 
خاموش می کند
 
تب تند احساس را
 
قدم زدن
 
در میان گلبرگ ها
 
به چرخ دنده های
 
تیز زندگی
 
که می رسد
 
زخم می کند
 
عشوه وناز را
 
 
مرد بی کفایتی که دختری را
 
به دیوانگی خیال خود خواند ه ای
 
وخوشبختی زنی
 
در میانه ی راه را
 
با تکرار جمله های قشنگ
 
مرور می کنی
 
 
واین چنین
 
دور  که می زند
 
خیس می کند
 
تکرار و جمله  را
 
و این بازتاب دیگریست
 
از  آغاز یک  اشتراک
برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS