نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩٢/٢/٢٥

قطعه ی زیر را برای سنگ مزار خویش سروده ام:

وقتی که رفت

دیگر میان ما نبود

تابگرید

وگریه ها را

برای تماشا میان جمع

وقتی که رفت احساس را

از دلها  کند  و ...

دیگر نبود تا آهی

یا دستی بر سر گریه های دروغ

وقتی که بود

کسی پا به پاش

قدم به تنهایی نمی گذاشت

×

آری

مدت هاست

تنهایی دلش را

حس نکرده است

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS