نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩٢/٢/٢

 

 

وسرنوشت

رقم خورد

گام برداشت

رفت

تا انتهای سالن

برگشت

*

ابروانت

سفید می شود

وروزگار خوشی

برنمی گردد

راست گفتند

خوشی ونا خوشی

به هم گره خورده اند

ومن

انگشت به دهان

از جیغ اتوبوس های دو بلیتی

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS