نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳

حس دیدن

مردم

خیابان

مغازه ها

حس یک عمل جراحی

در چار دیواری

راه می روم

بدون سرم

حس گم شدن

در خیابان های کودکی

مردمی که  نمی شناسی

حس دوست داشتن

در دنیای مجازی

 

دیوانه می شوی

می خواهی خودت باشی

با خودت بروی

راه بروی در تونل زمان

عشق بورزی

وشب که به خانه  می رسی

 

از تمام ایستگاه های جهان

گذشته باشی

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS