نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩۱/٦/۱٤

روزنامه ها

نوید قبولی کنکور می دهند

 روزنامه ها

از آمدن پاییز می نویسند

پاییزها که بشوند

 پیرتر می شویم

  از حواس پرتی می نویسند

 بچه ها ازما نگهداری

می کنند ویا

...

روزنامه ها از خبرهای تازه

بیشتر می نویسند

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS