نویسنده: وحید 53
تاریخ: ۱۳٩٢/٦/٦

به چشمانت

نگاه می کند

و دروغ می گوید

به چشمانش

نگاه می کنی

و دروغ می گویی

با

ادعای راستگویی بیشتر

برچسب ها:
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS